zbiornik na wodę pitną

KONSTRUKCJA


Zbiorniki Mostostalex przeznaczone są do magazynowania wody pitnej. Rozwiązania konstrukcyjne zbiornika, opracowane przez własne zaplecze naukowo-projektowe, spełniają wymagania takich norm jak polskiej PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe - Obliczenia Statyczne i Projektowanie; niemieckiej DIN-18800 Stahlbauten - Stabilitäsfälle, Schalenbeulen oraz amerykańskiej ANSI/AWWA-D103 Factory-Coated Bolted Steel Tanks For Water Storage. Cylindryczny płaszcz zbiornika wykonany jest ze skręcanych na śruby M12 klasy 8.8 ogniowo cynkowanych blach stalowych projektowanych z gatunku S350. Na konstrukcję nośną dachu w kształcie stożka ściętego składają się podłużnice o przekroju ceowym zwieńczone w stalowym pierścieniu centralnym. Podłużnice usztywnione są poprzecznie przeciw ich zwichrzeniu. Poszycie dachu składa się z ogniowo cynkowanych blach płaskich przykręcanych do konstrukcji od spodu. Nachylenie dachu projektowane pod kątem 15 deg.

» Konstrukcję zbiornika zwymiarowano dla dwóch sytuacji obliczeniowych, tj. zbiornik napełniony wodą oraz zbiornik pusty obciążony wiatrem.

 

USZCZELNENIE


Zbiornik uszczelniony jest wodoodpornym kitem poliuretanowym typu Sikafleax. Wszystkie połączenia śrubowe oraz złącza blach stalowych płaszcza oraz poszycia dachowego zakończone są fazą z masy uszczelniającej. Szczelny dach, wyklucza penetrację wody opadowej do środka zbiornika.

Masy uszczelniające typu Sikaflex charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie oraz wysoką przyczepnością do podłoża, stali oraz powłok epoksydowych. Nie reaguje z wodą, ani nie wpływa na jej zapach lub smak.

Materiał uszczelniający typu Sikaflex posiada dopuszczenie PZH do kontaktu z wodą pitną.

 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE


Wszystkie elementy konstrukcji zbiornika wykonane ze stali ogniowo ocynkowanej.

Blachy stalowe ścian oraz poszycia dachu są fabrycznie powlekane farbą epoksydową posiadającą atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. Grubość powłoki min. 160mm.

 

IZOLACJA TERMICZNA


IZOLACJA ŚCIAN. Na izolację termiczną ścian zbiornika stosuje się wełnę mineralną w płytach o grubości 10cm. Od zewnątrz osłonę wełny mineralnej stanowią blachy trapezowe powlekane o profilu T18 i grubości 0,70mm.

IZOLACJA DACHU. Izolację termiczną dachu projektuje się z wełny mineralnej o grubości 10cm ułożonej pomiędzy ceownikami konstrukcji nośnej dachu. Wełna przekryta jest wodoodpornymi płytami OSB grubości 12mm kl. 3 PN-EN300 oraz powlekaną blachą płaską grubości 0,70mm.

 

PŁYTA FUNDAMENTOWA


Firma Mostostalex może opracować projekt fundamentu pod zbiornik po uprzednim otrzymaniu założeń technologicznych oraz wyników badań geotechnicznych w rejonie posadowienia zbiornika.

Zaleca się projektowanie fundamentu pod zbiornik jako płaską płytę żelbetową. Spadki dna w kierunku komory fundamentu formuje się przez wykonanie po montażu zbiornika wylewki na płycie żelbetowej z betonu C16/20 o pochyleniu rzędu 1:100 (patrz Monografia J. Kobiak W. Stachurski Konstrukcje żelbetowe - rozdział Zbiorniki na materiały płynne). Szczegół zakotwienia zbiornika przedstawiono w wytycznych projektowych.

 

POJEMNOŚĆ


Dla wymaganej pojemności dostępnych jest kilka modeli zbiornika. Szeroki typoszereg wymiarów umożliwia dopasowanie i dobór odpowiedniego zbiornika do wymaganej pojemności.

 

WYPOSAŻENIE


Rurociągi technologiczne będące na wyposażeniu zbiornika przewiduje się wykonać ze stali ocynkowanej lub na życzenie klienta ze stali nierdzewnej.

Wykonanie układu rurociągów wchodzących w zakres wyposażenia zbiornika, według założeń technologicznych.

Przy określaniu rzędnych przejść kołnierzowych przez ścianę zbiornika, należy ominąć poziome rzędy śrub łączących blachy blach płaszcza. W celu prawidłowego doboru wysokości osi przewodu należy skontaktować się z producentem.

Jako wyposażenie zbiornika i przewodów dostarczana jest także atestowana armatura odcinająca na przewodzie spustowym.

Zbiornik wyposażony jest z stalową drabinę zewnętrzną. Na dachu zamontowany pomost z barierką, właz rewizyjny do wnętrza zbiornika. W płaszczu zbiornika zainstalowany jest boczny właz rewizyjny.

W dachu zainstalowany odpowietrznik. Jego zadaniem jest wyrównanie ciśnienia wewnątrz zbiornika w trakcie jego eksploatacji.

 

KOLORYSTYKA


Elewacja zbiornika, tj. blacha trapezowa ścian oraz blacha płaska dachu powlekane są w kolorze RAL.

Pozostałe elementy zbiornika, jak drabina z pomostem oraz króćce przewodów technologicznych pozostają nie malowe.

 

ZAKRES PRAC


PROJEKTOWANIE. Przed dostawą i rozpoczęciem prac montażowych, producent zbiornika przygotuje projekt wykonawczy zbiornika. Projekt przygotowany jest w lokalnym języku.

DOSTAWA. Dostawa obejmuje wszystkie elementy zbiornik oraz jego wyposażenia wraz z rozładunkiem na placu budowy lub magazynie Klienta.

MONTAŻ. Zbiornik jest montowany na zasadzie podbudowy z użyciem siłowników hydraulicznych.

UTWARDZANIE KITÓW. Po zakończeniu montażu zbiornika następuje etap utwardzania kitów. Szybkość utwardzania wynosi ~2mm na dobę.

PRÓBA SZCZELNOŚCI. Zbiornik napełnia się wodą do pojemności nominalnej. Zgodnie z normą, czas trwania próby szczelności zbiorników o ścianach nienasiąkliwych, wynosi 24 godziny.

IZOLACJA. Po pozytywnej próbie szczelności zbiornika montuje się izolację ścian zbiornika z wełny mineralnej oraz zakłada osłonę z blachy trapezowej.

CERTYFIKACJA. Producent niezwłocznie po zakończeniu próby szczelności i wykonaniu prac elektrycznych przygotuje i przekaże na budowę dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi atestami. Dokumentacja opracowywana jest w lokalnym języku.

 

GWARANCJA


Producent udziela 5 letniej gwarancji na zbiornik oraz 24-miesięcznej gwarancji na armaturę.


polska wersja angielska wersja niemiecka wersja czeska wersja węgierska wersja ukraińska wersja