MOSTOSTALEX offer design, delivery and assembling of following steel tank types:

 

zbiornik przeciwpożarowy Sprinkler tanks

(EN12845, VdS:CEA4001, LPS1254, NFPA22)

zbiornik p.poż Sprinkler tanks

(FM Approved)

zbiorniki przeciwpożarowe zbiorniki ppoż zbiorniki na wodę pitną zbiorniki p.poż zbiornik przeciwpożarowy zbiornik ppoż zbiornik na wodę pitną

polska wersja angielska wersja niemiecka wersja czeska wersja węgierska wersja ukraińska wersja